Internship

 

BẢNG TIN TỔNG HỢP CƠ HỘI THỰC TẬP VÀ VIỆC LÀM

(cập nhật đến ngày 27/10/2022)

Công ty/Đơn vị tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng

Đối tượng

Link

thông

tin ứng tuyển

PIC

Deadline

Anduin Transactions Vietnam (Công Ty TNHH Anduin Transactions Việt Nam)

Legal Analyst

Fresher chuyên ngành Luật, Ngôn ngữ anh pháp lý

 

Link

Chị Mai Anh

maianhvu@anduintransact.com

Đến khi tuyển đủ

Công ty Luật TNHH DT LAW – Chi nhánh Sài Gòn

Trợ lý luật sư/Chuyên viên pháp lý

Sinh viên UEL

Link

Chị Xuân Trúc

trucvtx@dtlaw.vn

Trước ngày 11/11/2022

Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank)

Quan hệ Khách hàng Cá nhân

Sinh viên năm cuối hoặc sắp Tốt nghiệp các Khối ngành Kinh tế.

Link

Chị Dương: 0393012895 - duongntt9@hdbank.com.vn

Trước ngày 20/11/2022

Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp

 

 

 

 

 

Công ty TNHH FrieslandCampina Việt Nam (FCV)

 

 

 

 

Điều

Hành Kinh Doanh

 

Sinh viên năm cuối

 

 

Link

Chị Nguyễn Yến Vy

vy.nguyenyen@frieslandcampina.com

 

 

 

 

Trước 23h59’, 06/11/2022

Chuyên Viên Khối Sản Xuất & Chuỗi Cung Ứng

Công ty Cổ phần Tập đoàn Kim Long Phát

Thực tập sinh Digital

 

 

 

SV năm 3,4 hoặc tốt nghiệp chuyên ngành Truyền Thông, Marketing

Link

kimlongphat.hr@gmail.com

Trước ngày 30/10/2022

Thực tập sinh Content

 

SV năm 3,4 hoặc tốt nghiệp chuyên ngành Truyền Thông, Marketing

Link

Thực tập sinh Design

SV năm cuối hoặc tốt nghiệp chuyên ngành Truyền Thông, Marketing, Mỹ Thuật, 2D, Graphic Design…

Link

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)

Thực tập sinh quan hệ khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ

SV nằm cuối ngành Tài chính-Ngân hàng, Kinh tế, QTKD

Link

Chị Nguyen Thi Thanh Thuý

thuyntt105@vpbank.com.vn

Trước ngày 31/10/2022

Thực tập sinh xử lý nợ pháp lý

SV năm cuối ngành Luật, yêu thích lĩnh vực Tài chính-Ngân hàng, quản trị rủi ro

Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế - CNSG (iCPA.SG)

Thực tập sinh Kiểm toán

Sinh viên năm cuối Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán

Link

Chị Hồ Phương Thanh

028 73032007

acc@icpa.vn

Đến khi tuyển đủ

Công ty Kế toán Quốc tế (INTA)

Thực tập sinh

Sinh viên năm cuối chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán tại tất cả các trường đại học

 

Link

Chị Hồ Phương Thanh

(028) 7303 2010

acc@inta.vn

Trước ngày 30/10/2022

Công ty Kiểm toán Việt Úc (VAAL)

Sinh viên thực tập

Trợ lý kiểm toán

Sinh viên kiểm toán.

Ưu tiên các ứng viên có khả năng về ngoại ngữ tiếng Anh, Nhật, Hoa,..

Link

tuyendung@vietaustralia.com

info@vietaustralia.com

028 3925 1360

Trước ngày 31/10/2022

Công ty BDO

Thực tập sinh

Sinh viên năm cuối ngành nghề Kế toán, kiểm toán

Link

Chị Nguyễn Hồng Hải

+84 (0)902599464

hai.nguyenhong@bdo.vn

 

Trước ngày 15/11/2022.